Prof.Univ.Dr. Şerban-Dimitrie Soreanu

Daria ...

Este pianistă! Are vocaţie artistică, ştie ce vrea în tot ce face, îşi construieşte, cu tenacitate, personalitatea. A început de timpuriu studiul Muzicii, prin descoperirea mirificului instrument, o pianină aflată în casa părintească, odată cu învăţarea literelor în cuvinte şi a cifrelor în numere. Daria vorbeşte cu sunetele pianului şi creează expresii sonore geometrice prin studiul său riguros. 
 

Are, dintru începutul drumului său muzical, un sistem real, disciplinat de lucru pentru obţinerea unui standard înalt de performanţă artistică. Daria a împlinit, deja, un deceniu în Universul sonosofic al Artei pianistice, cu aprecieri publice de mare importanţă ale muzicienilor consacraţi, ale mentorilor săi, care se constituie în suporturi solide ale unei cariere, posibil şi probabil de anvergură europeană.

Anii ce vor urma sunt, pentru ea şi pentru toţi cei care o admiră cu respect, decisivi în consolidarea şi extinderea repertoriului său, marcat de recunoaşteri Naţionale şi internaţionale. Acum, Daria ştie să exprime scenic, cu expresivitatea harului primit, ca o confirmare a studiului serios pe care îl dedică artei interpretative, un complex de opere pianistice solo, camerale, concertante.
 

Arcul său stilistic se deschide în Baroc şi ajunge în contemporaneitate, cuprinzând nu numai Nume importante ale Civilizaţiei Muzicale, dar şi opere de superbă valoare emoţională şi intelectuală. Pur şi Simplu, cred în Destinul artistic, uman al acestei pianiste! Ea este DARIA TUDOR…

 
Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, România

Bucureşti, 18 februarie MMXII